سه‌شنبه, 20 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

انتصاب سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای همدان

سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای همدان منصوب شد

جشن تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان شرکت آب منطقه ای همدان...

جشن تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان شرکت آب منطقه ای همدان باشرکت خانواده های همکاران برگزار گردید.

تقدیر استاندار وقت استان از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان

نیکبخت استاندار وقت همدان از مدیر عامل و کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان به جهت همراهی و همکاری در طول 13 سال خدمت متناوب به مردم همدان تقدیر کرد.

تقدیر از مدیرمالی و ذیحساب شرکت آب منطقه ای همدان

مدیرمالی و ذیحساب شرکت آب منطقه ای همدان مورد تقدیر قرار گرفتند