جمعه, 1 شهریور 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
94/3-خ مناقصه خرید تجهیزات و لوازم کامپیوتری شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 1394/12/01 509

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/12

بازدید:509

ز1/94 تجدید مزایده عمومی اقلام مازاد و ضایعات شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/27

بازدید:566

دعوتنامه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران جهت مطالعات سراسری تعیین حد و بستر و حریم رود خانه ها و.. ارزیابی امور قراردادها 632

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/04

بازدید:632

ادامه عملیات تکمیل سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 596

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:596

تهیه حمل و باراندازی اتصالات مورد نیازطرح آبرسانی به شهر همدان ازسدتالوار مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 514

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:514

انجام عملیات گشت وبازرسی و حفاظت ازمنابع آب استان همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 543

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:543

عملیات دیوارکشی ساختمان بهره برداری سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/04

بازدید:535

مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 714

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:714

اجرای قطعه اول کانال انتقال آب نهر وهمان نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای قرارادها 646

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:646

قطعه اول شبکه آبیاری باغات حق آبه برسد سرابی تویسرکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 536

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:536

احداث ساختمان منابع آب کبودر آهنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:500

f7-1q-01 تامین 8400 متر لوله چدن داکتیل 500 م.م شیر آلات و اتصالات مورد نیاز خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 544

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:544

احداث ساختمان بهره برداری رزن مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/02/08 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/26

بازدید:489

1/91 آگهي مزايده عمومي اجاره ماشين آلات مناقصه یك مرحله‌ای 619

نمایش مشروح آگهی

بازدید:619

91-1 تجديد مناقصه احداث شبكه آبياري و زهكشي سد كلان ملاير مزایده یك مرحله‌ای 606

نمایش مشروح آگهی

بازدید:606

1/90-خ خرید اتصالات قطعات اول-دوم و سوم طرح آبرسانی شهر همدان از سد تالوارفرم صورتجلسه لغو مناقصه مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 519

نمایش مشروح آگهی

بازدید:519

101/21282 مطالعات كمي و كيفي منابع آب محدوده مطالعاتي دشت ملاير 555

نمایش مشروح آگهی

بازدید:555

9/90 تجديد مناقصه خط انتقال آب تويسركان از سد سرابي مزایده یك مرحله‌ای 505

نمایش مشروح آگهی

بازدید:505

101/19937 مطالعات بازنگري مرحله اول و انجا مرحله دوم شبكه ابياري و زهكشي سد گرين نهاوند 502

نمایش مشروح آگهی

بازدید:502

10/90 تجديد مناقصه مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 516

نمایش مشروح آگهی

بازدید:516

« 1 2 3 4 5 ... 6 7 » صفحه: