دوشنبه, 23 مهر 1397

فراخوان ارائه پروپوزال

با عنایت به اینکه اجرای طرح تحقیقاتی با موضوع ارزش گذاری اقتصادی منابع آب و بررسی پتانسیل درآمدزایی در استان همدان به صورت سفارش محور در دستور کار این شرکت قرار گرفته است از کلیه مراکز پژوهشی دارای مجوز در خواست می گردد پیشنهادیه های تحقیقاتی خود را در قالب فرم پیوست جهت بررسی در کمیته راهبری طرح مذکور و کمیته تحقیقات شرکت حداکثر تا تاریخ 95/03/05 به دبیرخانه کمیته تحقیقات این شرکت به آدرس رایانامه research@hmrw.ir  ارسال نمایند. و در صورت نیاز با شماره 08138220737 داخلی 244 تماس حاصل نمایند.

(فرم ارائه پیشنهاد و نیز فرم شناخت پیوست می باشد.)
آخرین به روزرسانی: 1395/02/22