چهارشنبه, 1 آبان 1398

جدول مشخصات محدوده های مطالعاتی و کسری حجم مخزن در دشت‌های استان همدان

 

ردیف

نام محدوده مطالعاتی

وسعت محدوده مطالعاتی (کیلومتر مربع)

وسعت آبخوان (کیلومتر مربع)

ضریب ذخیره

طول دوره آماری (سال)

تراز آب مهر اولین سال  (متر)

تراز آب مهر  سال 1386 (متر)

تراز آب مهر سال 1387  (متر)

افت در طول دوره آماری ( متر)

افت در سال آبی 86-87 ( متر)

افت متوسط دراز مدت

کسری حجم مخزن در سال آبی 86-87

متوسط کسری حجم مخزن (MCM)

کل کسری حجم مخزن در طول دوره آماری  (MCM)

1

همدان - بهار

2492

468

0.047

17

1727.8

1717.71

1715.02

-12.78

-2.69

-0.75

-59.17

-16.54

-281.11

2

کبودرآهنگ

3448

1186

0.04

20

1674.9

1644.81

1639.42

-35.48

-5.39

-1.77

-255.70

-84.16

-1683.17

3

رزن قهاوند

3085

1709

0.045

20

1697.61

1680.51

1678.35

-19.26

-2.16

-0.96

-166.11

-74.06

-1481.19

4

ملایر

2984

519

0.04

14

1688.1

1673.94

1672.47

-15.63

-1.47

-1.12

-30.52

-23.18

-324.48

5

نهاوند

1902

457

0.05

12

1543.3

1537.19

1534.45

-8.85

-2.74

-0.74

-62.61

-16.85

-202.22

6

تویسرکان

805

150

0.06

15

1634.82

1629.83

1626.21

-8.61

-3.62

-0.57

-32.58

-5.17

-77.49

7

اسدآباد

963

298

0.05

14

1523.21

1511.32

1507.88

-15.33

-3.44

-1.09

-51.26

-16.32

-228.42

 

جمع استان و متوسط

15679

4787

0.047

16

1641.39

1627.90

1624.83

-16.56

-3.07

-1.00

-657.95

-236.26

-4278.08
آخرین به روزرسانی: 1393/11/07