|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مدیریت منابع آب شهرستان نهاوند

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند: اکبر دهقان

تلفن: 33243031-081

 

- دشت نهاوند با وسعت حوضه آبریز1902 کیلومترمربع یکی از دشتهای حوضه علیای رودخانه کرخه محسوب می گرد و در شمال شرق کوههای گرین از سلسله ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است0 این شهرستان از شمال به شهرستان تویسرکان، از غرب به استان کرمانشاه ، از جنوب به استان لرستان و از شرق به شهرستان ملایر محدود می‌گردد.

 

وسعت اراضی مسطح (دشت) نهاوند 757 کیلومترمربع و بقیه اراضی که 1145 کیلومترمربع (60 درصد) گسترش دارند شامل ارتفاعات حاشیه دشت می باشد0 شیب عمومی دشت از جنوب شرق بطرف شمال غرب بوده مرتفع ترین نقطه حوضه بیش از 3400 متر ارتفاع و پست ترین نقطه 1402 متر (منطبق با ایستگاه هیدرومتری دوآب