سه‌شنبه, 6 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده فروش لوله و اتصالات مازاد و ضایعات و کامیون اسقاطی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:28

97/18-الف عملیات اجرایی روپر گذاری رودخانه صالح اباد ، بهادربیگ ، شهاب و خرم رود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:33

97/17-الف تجدیدانسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:29

16/97-الف پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان)پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/21

بازدید:59

97//5الف مناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد ها 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:39

مزایده خودرو های فرسوده و اسقاطی آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:89

15/97-الف تجدید رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:48

14/97-الف تجدید مناقصه تامین خودرو و خدمات نقلیه سال 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:33

97/13-الف رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ ،شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:49

12/97-الف انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:44

الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:92

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:73

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:89

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:274

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:159

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:105

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:95

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:132

97/3-الف تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:142

الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:128

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: