چهارشنبه, 27 شهریور 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98/1-الف خرید شیر الات و اتصالات خط آبرسانی همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:91

97/20-الف احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:62

مزایده فروش لوله و اتصالات مازاد و ضایعات و کامیون اسقاطی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:79

97/18-الف عملیات اجرایی روپر گذاری رودخانه صالح اباد ، بهادربیگ ، شهاب و خرم رود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:79

97/17-الف تجدیدانسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:81

16/97-الف پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان)پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/21

بازدید:130

97//5الف مناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد ها 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:80

مزایده خودرو های فرسوده و اسقاطی آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:153

15/97-الف تجدید رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:98

14/97-الف تجدید مناقصه تامین خودرو و خدمات نقلیه سال 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:69

97/13-الف رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ ،شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:102

12/97-الف انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:94

الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:169

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:113

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:137

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:328

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:213

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:167

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:143

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:193

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: