چهارشنبه, 1 آبان 1398

1 – اهداف:

     1-1- اطلاع رسانی و خدمات رسانی الکترونیکی
     1-2- ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع
     1-3- تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به ارباب رجوع و افزایش مسئولیت پذیری مدیران
     1-4- ارتقای سلامت نظام اداری
     1-5- اصلاح سیستم ها و روش های انجام کار
     1-6- کاهش تردد شهروندان

2- ساختار:
     2-1- صاحب امتیاز: شرکت آب منطقه ای همدان
     2-2- مدیر مسئول: مدیرعامل آب منطقه ای همدان
     2-3- سردبیر: رئیس اداره روابط عمومی
     2-4- پشتیبانی فنی و امنیتی: گروه فن آوری اطلاعات 
3-زمان بندی گردش اطلاعات :
     نمایندگان حوزه ها حسب مورد، زمان بندی تغییر مطالب قابل ارائه خود را پیشنهاد طرح و پس از تایید مراجع ذیربط، وظیفه پیگیری به روز رسانی مطالب را به عهده خواهد داشت که زمان بندی به روز رسانی مشخص خواهد شد.

4-نحوه درج مطالب در سایت :
       پس از تایید نهایی مطالب، فایل های مربوطه در فرمت های 
jpg – pdf – excel – word  و .... در اختیار مسئول به روز  رسانی سایت، جهت اقدامات لازم قرار می گیرد.